SVERIGE & GLOBALT

Vi tar hand om era ut- och inrikesförsändelser. Istället för att ni ska lägga resurser på att välja leverantör, emballera, väga, skriva fraktsedel, skapa tulldokument och bevaka uppdraget så tar vi hand om hela processen. För er blir det lika enkelt att skicka ett litet paket till Sturegatan som att frakta en lastpall till Hong Kong. Likt som för resten av våra servicealternativ har vi vårt hållbarhetstänk i fokus, därför klimatkompenserar vi alla våra leveranser, både i Sverige och globalt. Vi hanterar även farligt gods och är licensierade i enlighet med IATA-DGR (flyg) och ADR-S (väg).

Oavsett var ditt paket är på väg erbjuder vi fullt spårbara transporter, följ din leverans här.

Boka nu Bli kund
Det mest hållbara alternativet

Cykelbud

Läs mer

När ni behöver en hjälpande hand

Doer

Läs mer