HÅLLBARHEt

Våra kunder finns i Stockholm men vår service sträcker sig över hela världen. Som en global aktör, tycker vi att det är viktigt att ta ansvar, göra det vi kan och föregå med gott exempel. Detta är grunden i vårt företagande och en viktig del av vår service. Vårt mål är helt enkelt att vara det mest hållbara serviceföretaget som finns.

ELFÖRSÖRJNING
Vi är delägare i ett vindkraftverk på Hedbodberget. Detta ger oss en förnybar kraftkälla som förser energiförbrukningen på vårt kontor och till våra elbilar. Det gör att vi stolt kan säga att vi har en miljöneutral energiförsörjning utan koldioxidutsläpp.

BIL OCH CYKEL
Vi är störst på cykelbud i Stockholm och försöker använda cyklarna i så stor utsträckning som möjligt. När det inte är möjligt använder vi elbilarna Nissan Leaf och Nissan e-NV200 samt hybridbilarna Toyota Yaris och Toyota Auris. 2012 var vi först i Sverige med elbilar i yrkesmässig trafik och idag är över hälften av våra fordon elbilar som drivs av el från vårt eget vindkraftverk. Målsättningen är att genom effektiv trafikledning kunna minska transporter utförda av bil och istället omfördela dem till att levereras med cykel och cargo cykel.

GLOBALA TRANSPORTER
När ni använder våra globala tjänster klimatkompenseras de alltid och blir därmed helt koldioxidfria. Utöver det använder vi bland annat miljövänlig packtejp, återvunnet packmaterial och återvinningsbara kartonger.

LADDGULDET 2018
Laddguldet instiftades av Fortum Charge & Drive, 2030-sekreteriatet och Power Circle då hela transportsektorns klimatpåverkan ska ha minskat med 70% år 2030. Det gör oss väldigt stolta att vi är vinnare av Laddguldet 2018! Vi har redan från start sett på hållbarhetsfrågan som en hjärtefråga mer än att se till kunders efterfrågan. Redan 2008 bytte vi ut alla våra bensindrivna fordon mot hybrider och 2012 var vi först att införskaffa elbilar i yrkestrafik. Idag drivs hälften av våra bilar på el, resten är hybrider, vi är störst på cykelbud i Stockholm och våra laddstolpar samt kontor drivs av el från vårt eget vindkraftsverk. Läs mer om Laddguldet här.

ISO-CERTIFIERADE
Vi uppfyller kraven för ISO 14001 vilket innebär att vi hela tiden måste se över vilken negativ påverkan vår verksamhet kan ha på miljön och att vi genom ISO 14001 systemet ser till att använda rätt verktyg för att hela tiden utveckla våra processer. Vi uppfyller också kraven för ISO 9001 som innebär tekniker och metoder för hur vi som organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på våra aktiviteter.

Läs Ryska Postens Miljö- och Kvalitetspolicy HÄR

      

KONTAKT
Behöver ni mer information om vårt hållbarhetstänk hör gärna av er till Henrik Jonsby henrik@ryskaposten.se